Vores Sonnensee-Miljøretningslinjer

Federation for Family Sports and Free Living eV tager hensyn til bekymringerne ved miljøbeskyttelse i opfyldelsen af ​​sine mål. Bestræbelserne på at beskytte miljøet er en forpligtelse for os over for de nuværende og fremtidige generationer.
Denne forpligtelse er afledt af vores forening statut af 17. februar 1967.

 ressourceforbrug

Vi beskytter miljøet gennem økonomisk og effektiv brug af ressourcer. Derfor bruger vi vand, gas og elektricitet sparsomt og forsøger at generere så lidt affald som muligt. Vi adskiller omhyggeligt uundgåeligt affald. Indkøb og brug af nye materialer og teknologier foregår under aspektet af bæredygtighed.

 Overholdelse af lovbestemmelser

Vi er forpligtet til at overholde alle relevante lovbestemmelser, forordninger og officielle krav til miljøbeskyttelse. Hvor det er muligt og økonomisk forsvarligt forfølger vi standarder, der går ud over de lovlige minimumskrav og styres af den kendte teknik.

 Kontinuerlig forbedring

Vi stræber efter at beskytte miljøet ud over de lovmæssige krav og udsætte vores miljøaktiviteter for en kontinuerlig forbedringsproces. Til dette deltager vi regelmæssigt i ÖKOPROFIT Hannover-arbejdsmøder (ECOlogisk PRobjekt FuR Iintegreret miljøTechnik) af statshovedstaden Hannover og Hannover-regionen.

 Fremme af medarbejdere

Vi fremmer aktivt miljøbevidsthed og ansvarlighed blandt vores medarbejdere. Alle fuldtidsansatte og frivillige deltager aktivt i implementeringen af ​​miljøbeskyttelse. Vi er en rollemodel for medarbejdere, medlemmer og gæster.

 Fremtidsorienteret mobilitet

Vi afholder os fra at bruge biler og lastbiler til at styre naturistfamiliens sports- og naturlejre og bruger i stedet elbiler med opladningsstøtte gennem solteknologi. For vores mål om klimaneutral mobilitet opfordrer vi vores medarbejdere, medlemmer og gæster til at bruge cykler.

 public relations

Vi har en åben og gennemsigtig tilgang til miljørelevante spørgsmål. Vi leverer information om vores aktiviteter på vores hjemmeside, gennem meddelelser i vores klubblokaler og gennem artikler i vores kvartalsvise cirkulære.

Medlemskab af BffL Hannover e.V.